יום שישי, 19 בנובמבר 2010

למילאנו - טיסות למילאנו איטליה

גניבות במטענים


אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח)  eli-doron@taxlawyers.co.il  

אחת התופעות המתסכלות מבחינת רוכשי מטענים, היא שבסופו של יום, לאחר שהמטען שנרכש עבר את כל שרשרת ההובלה והגיע ליעדו אצל הרוכש, נפתחת המכולה ומתגלה חוסר למטען.

בגלל הגופים הרבים המעורבים בתהליך - החל מהיצרן האורז את המטען ואוטם באמצעות סגר את המכולה, עובר להובלה היבשתית, ההובלה הימית, שטעונים ואחסנות, כאשר כל אחד מהם מצויד במסמכים המגינים עליו בדרך זו או אחרת, יוצא כי במקרים רבים קשה לקבוע במדויק מיהו באמת האחראי לנזק שנגרם.

לעתים מתברר כי הסגר המקורי באמצעותו אטם היצרן -המוכר את המכולה הוחלף בשלב בלתי ידוע, כך שלידי הרוכש מגיעה מכולה עם סגר אחר – מה שמעיד על פתיחת המכולה באיזה שהוא שלב בדרך. אם כי לא תמיד ניתן לדעת מה היה השלב המדויק בו נעשה הדבר.

הבלבול רב עוד יותר כאשר, כפי שהיה במקרה שיתואר להלן, המכולה מגיעה ליעדה הסופי עם אותו הסגר המקורי. דבר שכביכול אמור להעיד שהמכולה לא נפתחה במהלך ההובלה, אלא שבכל זאת, מתברר כי הגם שהסגר לא הוחלף, נגרם חוסר למטען.

לפיכך, במקרה של חוסר שכזה המתגלה עם פתיחת המכולה בסוף הליך ההובלה, תובע רוכש המטען את כל המעורבים הידועים לו וכל אחד מהם מגיש מצדו תביעה כלפי מוביל המשנה שלו ובפני בית המשפט ישנה "חגיגה" כאשר כל אחד מהמעורבים בשרשרת ההובלה מנסה להטיל את האחריות על האחרים.

המקרה השגרתי לכאורה, שנדון לאחרונה על ידי בית המשפט האוסטרלי – M&U IMPORTS V PARLUX , מוסיף רכיב חדש בשאלה על מי להטיל את האחריות במקרה של אובדן למטען, והוא האופן בו נסגר סגר המכולה .

באותו מקרה, רכש היבואן האוסטרלי מהיצרן האיטלקי משלוח של 10,000 מייבשי שיער ואביזרים נלווים. תנאי העיסקה היו " FOB ITALIAN PORT" -כלומר עם העמסת היצרן האיטלקי את המטען על גבי כלי השיט בנמל המוצא באיטליה, היצרן האיטלקי נחשב כמי שביצע את האספקה, הוא משוחרר מאחריותו והבעלות במטען לידי היבואן.

המטען נארז על ידי עובדי היצרן האיטלקי, שהעמיסו את הקרטונים למכולה ואטמו אותה בסגר. משם החלה שרשרת ההובלה כדלקמן:

המכולה הובלה יבשתית מחצר היצרן האיטלקי למילאנו למרכז לוגיסטי משם היא המשיכה את דרכה בהובלה על גבי מסילה. כעבור יום בדרכים הגיע המכולה לנמל המוצא באיטליה. כעבור מספר ימים הועמסה המכולה על גבי כלי השיט שהגיע כעבור חודש לנמל מלבורן באוסטרליה. שם נפרקה המכולה ואוחסנה למשך יום אחד. למחרת היום, המכולה הובלה יבשתית למרכז תובלה שם נשארה המכולה למשך סוף השבוע. עם תחילת השבוע (יום ב' בבוקר) המכולה הובלה יבשתית לשטחו של היבואן האוסטרלי – רוכש המטען.

רק אז, נפתחה המכולה והתברר ליבואן באוסטרליה כי במכולה נמצאים רק 333 קרטונים מתוך 573 קרטונים שהמטען אמור היה להכיל, וכי הוא חסר לא פחות משליש מהטובין שרכש.

היבואן תבע את היצרן האיטלקי בגין אי אספקת מלוא הסחורה שנרכשה וכן את החברה לשילוח שביצעה את ההובלה לאוסטרליה. התביעה כנגד החברה לשילוח בוצעה מכוח שטר מטען סטנדרטי שנשא תאריך התואם את הגעת המטען לנמל המוצא באיטליה וכלל את נמל ההעמסה באיטליה ואת נמל הפריקה במלבורן, אך היה חסר פרטים בדבר מקום קבלת המטען ומקום מסירת המטען.

כלפי החברה לשילוח, ניהל היבואן התדיינות והתכתשות אודות תחולתו של שטר המטען – האם אחריות החברה לשילוח לפיו כוללת גם את שלב ההובלה היבשתית או רק את ההובלה הימית. בסופו של דבר, נקבע, כי לפי שטר המטען (שמולא באופן חלקי כאמור) אחריות החברה לשילוח חלה למעשה רק על שלב ההובלה הימית ובמקרה זה בהתאם לממצאיו של בית המשפט, היא נמצאה כלא אחראית לחוסר והתביעה כנגדה נדחתה.

אל מול היצרן האיטלקי, היה התובע מצוי בקושי בלתי מבוטל. לנוכח תנאי העיסקה ולפיהם היצרן האיטלקי שוחרר מאחריותו עם העמסת המטען בנמל המוצא, הרי שעל מנת שהיבואן- הרוכש יצליח בתביעתו כנגד היצרן, היה עליו להוכיח כי בעת שהועמסה המכולה בנמל המוצא באיטליה, כבר אז היה חוסר למטען. כלומר כבר אז היבואן קיבל לידיו (בשלב ההעמסה) מטען חסר ושונה ביחס לכמות שנקבעה בעיסקת הרכישה.

הקושי שעמד בפני היבואן האוסטרלי היה בלתי מבוטל שכן הסגר שהיה על המכולה בעת שנפתחה בסוף ההובלה אצל הרוכש האוסטרלי היה זהה לסגר המקורי עמו חתם היצרן האיטלקי את המכולה. לא היו סימנים לפגיעה בסגר ולא הייתה כל אינדיקציה כי במהלך ההובלה הסגר "טופל". בית המשפט האוסטרלי, התרשם מהעדויות שנשמעו בפניו, כי סידורי הביטחון והאחסנה בשטחי האחסנה בנמל המוצא באיטליה ובנמל הפריקה באוסטרליה אינם מאפשרים לפתוח את המכולה בשלבי האחסנה השונים מבלי שמבחינים בכך. המוביל היבשתי באוסטרליה אף הוא העיד כי הוא הבחין בסגר בעת שנטל את המכולה וכי הסגר היה תקין ושלם.

בית המשפט, פנה אפוא לבחון את האפשרות כי החוסר למטען מקורו אצל היצרן והאם הוא נגרם לפני שהמכולה הגיע לנמל המוצא באיטליה. בית המשפט בחן האם החוסר למטען קשור לאופן בו הועמסה המכולה ונאטמה. מטעם היצרן, העידו הפועלים שעסקו באריזת המכולה והעידו כי הם אכן העמיסו 573 אריזות של מייבשי השיער, סגרו את דלת המכולה ואטמו אותה בסגר המקורי שכאמור היה מצוי על המכולה בסוף הליך ההובלה.

בית המשפט החליט כי הוא אינו מתכוון לקבוע כממצא עובדתי כי שני פועלים אלה משקרים ולא העמיסו כביכול את כל תכולה המטען שהוזמנה.

כיצד אפוא נגרם החוסר למטען?

הפתרון לכך נמצא בחוות הדעת של המומחה מטעם הרוכש אוסטרלי. המדובר היה במפקח ימי בעל 18 שנות ניסיון בתחום אשר העיד כי לא אחת נתקל במקרים בהם הסגר לא הותקן כראוי על ידי המשלח. במקרה כזה, כאשר הסגר אינו מותקן כראוי, כל אחד יכול לפתוח את הסגר, לפתוח את דלת המכולה, לגנוב את התכולה ולאחר מכן להחזיר את הסגר ולאטום מחדש את המכולה, מבלי שיש אינידקציה לכך שהסגר "טופל" והמכולה נפתחה.

ומהו אפוא האופן הראוי בו יש לסגור סגר של מכולה?

אותו מומחה העיד כי לסגר (שהוא למעשה רצועת מתכת) ישנם שני חלקים – חלק ארוך וחלק תחתון. צריך להשחיל את האחד בתוך השני ואז לבצע משיכה חזקה – משיכה של אדם חזק עם שתי ידיים חזקות. אם עושים זאת כראוי נשמע "קליק" חזק ואז הסגר חתום. לעומת זאת, אם המשיכה אינה חזקה, נשמע אמנם קול של "קליק", אולם זהו "קליק" חלש, שאינו מונע את האפשרות להפריד מחדש את שני חלקי הסגר ולפתוח אותו.

בית המשפט האוסטרלי אימץ עדות מומחה זו וקבע כי ככל הנראה, העובדים מטעם היצרן האיטלקי לא שיקרו בעדותם אולם הם אטמו את המכולה באופן שגוי ולא אטמו את הסגר במשיכה חזקה כנדרש. הם אמנם שמעו את רעש "קליק" אבל זה היה "קליק" חלש מה שאפשר לפתוח את המכולה ולהוציא את תכולתה.

על סמך העדויות שנשמעו בפניו, בית המשפט האוסטרלי השתכנע כי היבואן האוסטרלי הצליח להקים מאזן הסתברויות כולל ולפיו המכולה שהועמסה על נמל המוצא באיטליה, אכן לא כללה את כל הסחורה שנרכשה ולכן היצרן האיטלקי אחראי לפיצוי הרוכש האוסטרלי בגין החוסר למטען.

חשוב לשים לב לכך, כי בית המשפט האוסטרלי, כמקובל בהליכים משפטיים אזרחיים, לא קבע במדויק היכן נגרם הנזק והיכן נפרצה המכולה.

השאלה עמה התמודד בית המשפט האוסטרלי ושלגביה הוא נדרש להכריע הייתה על מי יש להחיל את הנזק בגין החוסר למטען שנרכש – האם על היצרן האיטלקי או על הרוכש האוסטרלי. לצורך השאלה מי יישא בנזקי החוסר למטען, הסתפק בית המשפט האוסטרלי ביכולתו של הרוכש להציג מאזן הסתברויות כולל כדלקמן:

בהתחשב בסידורי הביטחון באזורי האחסנה ועדויות המובילים למיניהם (מצד אחד) ובהתחשב באופן השגוי בו ייתכן ונסגר הסגר על ידי עובדי היצרן האיטלקי (מצד שני) סביר להניח (ברמת וודאות של 51% - היא הרמה הנדרשת בהליך אזרחי) כי במקום שנקבע לביצוע העיסקה – ההעמסה על גבי האוניה בנמל המוצא באיטליה, המכולה הייתה חסרה (מפני שניתן היה לפתוח אותה לאחר שנאטמה אצל היצרן האיטלקי) ולכן היצרן האיטלקי לא סיפק את מלוא הסחורה שנרכשה.

ממקרה זה ניתן ללמוד על החשיבות וההקפדה שיש להקפיד בכל אחד משלבי עיסקת מכר בינלאומי הכרוכה בהובלה. יש להקפיד על עריכת המסמכים המתאימים ולוודא כי שטר המטען ישקף בדיוק את שלבי האחריות. יש להקפיד כי מסמכי ההובלה השונים אכן תואמים את פרטי ההובלה והסגר. יש גם להקפיד כי הסגר נאטם כיאות על ידי המשלח שכן אחרת, מתברר, כי גם לאחר שלב האריזה ומה שנחשב לאטימה בסגר שנסגר, הוא עדיין חשוף לנשיאה באחריות בגין חוסר שייגרם למטען.

(המטען, גיליון 40, 30.11.06).

רמת גן: רח´ החילזון 12, (בית הקריסטל)
טל´: 03-6127446, פקס: 03-6127449
חיפה: שדרות המגינים 58
טל´: 04-8526693 פקס: 04-8555976
שאלות לגבי המאמר ניתן להעביר למייל:

eli-doron@taxlawyers.co.il

www.taxlawyers.co.ilRelated video - למילאנובדרך למילאנו
Picture of the day - למילאנו

Milan Piazza Duomo : Italy vs Germany 2:0 - 4 Panoramas

למילאנו


More Resources

טיסות למילאנו - סולו איטליה
http://www.soloitalia.co.il/%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%95
הזמנת טיסה למילאנו ודילים של טיסות למילאנו באמצעות חברת סולו איטליה - המומחית לתיירות באיטליה.

וואלה! טורס - טיסות לחו"ל,טיסות זולות באישור מיידי
http://www.wallatours.co.il/flights/
מערכת חיפוש טיסות המתקדמת של וואלה! טורס מאפשרת לך לבחור ממגוון רחב של טיסות לחו"ל ולהזמין ...

טיסות איטליה - הזמנת טיסות, מלונות, חבילות נופש
http://www.ufgozal.com/flights-italia.html
טיסות איטליה - הזמנת כרטיסי טיסה לאיטליה - עוף גוזל - משרד נסיעות - שרותי נסיעות ותיירות

נופש במילאנו, טיסות למילאנו
http://www.eshet-tours.com/Travel/584-he/Eshet.aspx
מחפשים נופש במילאנו? אצלנו תמצאו את כל האפשרויות! היכנסו עכשיו והזמינו חופשה במילאנו במחיר ...

סרדיניה / לוטוס-הזהב / מפה / איטליה / טיסות / קליארי
http://www.golden-lotus.co.il/archive/europe/sardinia.php
המלונות בקוסטה סמרלדה, הפכו זה מכבר יעד מועדף עבור עשירי איטליה ואירופה. ... טיסות לרומא. טיסות למילאנו. טיסות לפירנצה. טיסות לנאפולי. טיסות לסיציליה ...

צפייה בהמלצה
http://www.gulliver.co.il/Flights/Content/Results.aspx?destinationId=MIL
טיסת שכר למילאנו היא האפשרות המשתלמת ביותר להשגת טיסות זולות למילאנו במחירים אטרקטיביים ... 50 טיסה ישירהחזור לתל אביב: 16 טיסות חזור בין ה-25.11.10 ל- 15.12.10 ...

טיסות צ'רטר למילאנו, כרטיסי טיסה לאיטליה, מילאנו - טיסת שכר
http://www.naz.co.il/HE/main.asp?pi=407&out=1&step=_links&code=MIL&product_type=f
בדף זה ניתן לחפש טיסות צ'רטר למילאנו, איטליה. לרשותכם, מספר אפשרויות חיפוש של טיסות צ'רטר לאיטליה. ... מנוע החיפוש של טיסות צ'רטר למילאנו, איטליה, תוכנן במיוחד על מנת לתת תוצאות ...

ישראייר - טיסות מתל אביב, ישראל למילאנו, איטליה
http://israir.com/?adv=&mode=searchit&range=0&dealtype=CHARTER&searchCityFrom=MIL&date1=28/09/2010&day=7&ndbl=1&oem=6H&airline=6H
טיסות מתל אביב, ישראל למילאנו, איטליה 28/09/2010 - 05/10/2010 ... טיסות פנים ארצי מועדי המראות ונחיתות טיסות בינלאומיות חוזה תובלה לפני הטיסה טיסות זולות לאילת בטיסה בתי מלון ...

רומא / איטליה / לוטוס-הזהב / מפה / ותיקן / טיסות
http://www.golden-lotus.co.il/archive/cityeu/roma.php
לקבלת הצעת-מחיר עבור טיסות ושירותי-תיירות אחרים, לכל היעדים באירופה, אנא מלאו ... לציריך. טיסות לבזל. ועוד. 03-5299617. צימרים בצרפת. צימרים בשוויץ ...

ישראייר - טיסה וחבילות תיור למילאנו
http://israir.com/?mode=packages&id=8&results=1&type=Nofshon&type=Charter&tv_block=98
ניתן לרכוש טיסות למילאנו וחבילות נופש במילאנו הכוללות מלון ו/או רכב ... הטיסות למילאנו, הממוקמת בחבל לומברדיה שבצפון איטליה, מתמלאות הן על ידי נוסעים המנצלים את ...

טיסות למילאנו
http://194.150.219.155/2567-20019-he-sr/%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%95.aspx?Type=F&Source=PR&DestCode=MIL&DealCode=7174415&MaxFare=295&MinFare=295&OutboundDate_Start=2010-11-10&OutboundDate_End=2011-05-10
טיסות שכר למגוון יעדים במחירים אטרקטיביים מבית איילה נסיעות

טיסה למילנו, טיסות למילנו, טיסות לאיטליה - רוזנטורס
http://www.rosentours.co.il/?mode=page&page=8298&lang=heb
טיסות למילאנו איטליה עם רוזנטורס - מידע על מילנו בירת האופנה, מחירים והזמנת ...

טיסות לאיטליה | טיסה לאיטליה - סולו איטליה
http://www.soloitalia.co.il/%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%94
טיסות למילאנו. טיסות לסיציליה. טיסה לאיטליה היא תענוג אמיתי - את זה יודעים כמעט כולם. ... במרכז איטליה, טיסות לאיטליה מתרכזות בבירה רומא ומשם ניתן לרדת דרומה ...

איסתא - טיסות למילאנו
http://www.issta.co.il/flights/to/italy/milan.aspx
חפש עוד היום במנוע חיפוש הכולל מאות חברות תעופה להשוואת מחירים של טיסות למילאנו ...

מילאנו - טיפים, כתבות והמלצות למטיילים במילאנו
http://www.ofakim.co.il/italy/milan
מדריך תיירות על מילאנו - המלצות חמות, אירועים מעניינים, כתבות, מפות, טיסות וטיפים מיוחדים על ...

טיסות ליעדי סקי : מילאנו
http://www.hadani.co.il/2503-21687-HE/Hadani.aspx
טיסות למילאנו, דילים למילאנו, חבילות נופש למילאנו, בתי מלון במילאנו, חבילות סקי ... מי שמגיע בטיסה למילאנו יוכל לצאת ממנה לטיולים בכל רחבי איטליה, בזכות היותה מרכז תחבורתי גדול. ...

מילנו|טיסות למילאנו |טיסה למילנו|טוס וסע איטליה|צפון איטליה ...
http://www.bigtravel.co.il/main.asp?pi=5595
טיסות למילנו. מילאנו אשר בצפון איטליה נחשבת כעיר האיטלקית העשירה ביותר.מילנו מהווה מרכז ... אנטליה. בודפשט. לונדון. מלטה. פריז. פראג. ורנה. מלגה. חבילותטיסותטוס וסע ...

טיסות זולות למילאנו- טיסות שכר גוליבר
http://www.gulliver.co.il/Charters/Content/Results.aspx?destinationId=MIL
רוצה להזמין כרטיסים טיסת שכר למילאנו ? אתר גוליבר מרכז לך טיסות זולות למילאנו להזמנת טיסת צ' ...

טיסות זולות למילאנו, טיסה למילאנו, מבצעים למילאנו, מילאן ...
http://www.yeshtours.co.il/?mode=page&page=8678&lang=heb
טיסות זולות למילאנו, טיסה למילאנו, מבצעים למילאנו, מילאן, טיסות סדירות לאיטליה. מילאנו, בירת חבל לומברדיה היא בירתה הכלכלית של איטליה ואחת מהערים ...

טיסות למילאנו, טיסה למילאנו, דילים למילאנו, נופש במילאנו ...
http://www.dil4u.co.il/?mode=page&page=8886&lang=heb
טיסות למילאנו, טיסה למילאנו, דילים למילאנו, נופש במילאנו, מלון ... טיסות למילאנו הן נקודת יציאה טובה לטיול בצפון איטליה, אגמיה ואזור האלפים והדולומיטים. ...

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה